Sadun KÖPRÜLÜ


Milli Mücadele yolunda Irak Türklerinin varlığı, yayınları
Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ


Büyük Irak Türk milletimiz, kültür, tarih edebiyatına önem vermekle, ışıklıktan aydınlığa doğru, ümitlerle gün önüne çıkarak, Irak'ın her bir yerinde uzun yıllar çalışmalarıyla, uygarlık, bilgi alanında ilerleyerek, Kitap, dergi, gazeteler yayınlayarak, Türkmen milletini kültürel uygarlık tarihine sahip olmakla Uzay yükseltmişlerdir.

Basınımız o kadar varlı, zengin olarak
Milletimize her bir katkıda bulunarak, 11 Şubat 1911 tarihinde, Arapça, Türkçe (Havadis) gazetesi, Türkmen gazetesi olarak basılarak, aydın, düşünceli, milletimizin yapıcı fikir, milli duygularını, ortaya koyarak, toplumun acı, dertleri ve yaşamış olduğu durumuyla ilgilenmekteydi.

Havadis gazetesi 1918 yılında sömürgeci İngilizler tarafından, kapatıldıktan sonra Türkmen milletimize, uygulanan tüm zulüm, baskıya karşı yılmadan mücadelesini sürdürmekle, Kültür, Tarih, Edebiyatı severek birçok dergiler, kitaplar gazeteler yayınlamıştır.

Bunlardan 15–12- 1918 tarihinde Necme gazetesi 12–10- 1926'de Kerkük gazetesi. 23- 09 –1958'de Beşir gazetesi ve 06- 05- 1961 'de Başkente Bağdat'ta Kardeşlik dergisi de yayınlanmıştır..

Her yerde ve Irak'ta ilk basılan gazete Bağdat'ta El- Zevra gazetesinin ilk sayısı, Mithat Paşa Osmanlı Devleti tarafından, 15 Haziran 1869'da basılmıştır.
Kerkük Türk şehrinde basın tarihi ise çok ilerleyerek Hicri 1269–1878–1879'da Fevzi Paşa tarafından kurulmuştur.
Sanayi adlı bir matbaa Türkmen basın boşluğunu doldurmuştur.

Bunun yanında, ayrıca Vilayet matbaası kurulmakla, Sanayi matbaası Rumi 1328 yılında vali Avnullah Kâzım Paşa ve Kerküklülerin yetkilileri katkısı ile kurulmuştur. Havadis ve Maarif gazeteleri ve çok sayıda da kitaplar basılmıştır.

Ayrıca Bağdat, Basra, Musul, Kerkük Süleyman iye gibi büyük şehirlerde her türlü gazeteler, dergilerde basılmıştır.

Bu gazetelerde, çoğunluk Ferman, Resmi, kararları Kültürel, Siyasi yazılar içinde almaktaydı.

El-Zevra gazetesi haftalık dört sayfa Türkçe yayınlanmaktaydı, 49 yılından fazla yayınlanan El – Zevra gazetesi 2606 sayısı çıkmıştır, ve 11 Mart 1908 Bağdat Taavın , Afkar El Umumiye ve bir çok gazete, dergi yayınlamıştır.

04- 11- 1909'de Arapça ve Türkçe (Zühur) gazetesi 6 yıl basılmıştır. Ve 03- 12- 1913 tarihinde (Gonca ) (İttihat) gazeteleri Selahattin Kerküklü tarafından yayınlanmıştır.

Basra'da da 12 gazete yayınlanmakla, (El Zevra –El Musul) gazeteleri basılmakla 1889 tarihinde de 25- yıl süreyle ( Basra) gazetesi yayınlanmıştır Ve 1909'da (Mektubu Zade) Basra'da ilk gazete olarak basılmıştır, (İkaz) adında da ikinci gazete Türkçe olarak basılarak, 1910'da (Anıyı, Tehzip ) gazeteleri çıkmıştır.

1913 tarihinde Abdul Vahap Tabatabayı tarafından (Seda El Destur) çıkmıştır. 1914- İngilizler tarafından durdurulmuştur, Birçok Türkmen gazeteleri sürekli çıkara , tanınan gazeteci Avukat Davut Niyazi Erbil'li tarafından Fayaz gazetesi ve 1910 Musul'da Kasım ( İzharul Hak) gazetesi yayınlanmıştır.

Basra'da da (El- Basra –El Feyha) ve 1910 -5- gazete basılmıştır,1885 de, Musul gazetesi yayınlanarak, 1918 İngilizler tarafından durdurulmuştur.

Irak'ta özellikle Kerkük Türk şehrinde, Türkmen basınının tarihli şehri sayılır ve Erbil Türk şehrinde, Türkmen kuruluş hareketlerin ve ITC kurulduktan sonra çok sayıda Türkmen basını ön sırada yer alarak sayısız gazete, dergi, kitaplar yayınlanmıştır.  

Bunlardan Türkmeneli, sonradan bizim elimizle Türkiye Türkçesiyle yayınlanmaya devam etmiştir.
Ayrıca Doğuş, Milli Türkmen Partisinin gazetesidir.
Bağımsız gazetesi Türkmen Bağımsız hareketi gazetesi, Yeni kuşak, Gök bürü, Doğru düşünce, Biz kadınlar, Türkmeneli partisi tarafından yayınlanan Türkmen gazetesi, Tercümen gazetesi Türkmen Adalet partisi tarafindan yayınlanmaktadır, Ayrıca Muharibin dergisi Muharipler derneği, Pınar dergisi Türkmen öğretmenleri tarafından,Kerkük Yıldızları, Türkmen kadınları tarafından, Tutsak Türkmen şehitler dernegi, Türkmeneli dergisi Türkmen Edebiyatçılar tarafından yaınlanmaktadır ayrıca Erbil Türk şehrinde Seray, Kerkük Türk şehrinde Sadık, Telafer ilçesinde Telafer, Tuzhurnatu'da Tuz gazeteleri yayınlanmaktadır. Ankara'da Erbil , Türkiye Bartın şehrinde Kerkük'ün sesin Malatya' Kerkük gazeteleri yayınlamaktadır, Kerkük Finlandiya'da Türkmen Şanı dergi ve site olarak yayın yapmaktadır.       Türkmeneli dergisi, Kerkük kuşağı, Türkmeneli vakfı tarafından Notlar ve İngilizce Rapor ve İstanbul'da bulunan Kerkük vakfı tarafından Kardeşlik, Altunköprü dergileri çıkmaktadır.

Çiçek, Sanat dünyası, Fuzuli, Türkmeneli gençlik Ve İstanbul Irak Türkleri yardımlaşma Kültür derneği tarafından Türkmen bohçası, Ankara derneği tarafından Kerkük dergiler yayınlanmaktadır.

Erbil şehrinde uzun süre Türkmeneli spor, İzmir Irak Türkleri derneği tarafından Türkmen gazetesi yayınlanmıştır.

Ayrıca Kardeşlik Erbil Türkmen ocağı tarafından yayınlanmaktadır. Türkmen sesi Almanya'da yayınlanan gazete, İslam hareketi sesi tarafından Gürgür Baba, Vefa Gazetesi yayınlanmaktadır, ayrıca Türkmen Birlik Partisi Suriye'de El- Delil Gazetesi yeniden Kerkük'te yayınlanmaktadır.

Irak Bağdat'ta eski Türkçe olarak Yurt gazetesi ve Birlik Sesi adlı dergileri yayınlanmıştır. Bunun yanında 1961 tarihinden Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından Kardeşlik dergisi yayınlanmıştır. Aydınlığın ve Türk kültürünün amansız düşmanı Basçılar,  1980 yılında Ocağın önde gelen liderlerini idam etmiş, kullanılan kukla kimseleri ocağın yönetimime getirmeğe çalışmıştır.

Saddam rejimi düştükten sonra günümüzde aylık olarak Kardeşlik dergisi milli yürüyüşüne devam etmektedir. Bunun yanında Amerika, Kanada'da ve yabancı ülkelerde yaşayan milliyetçi Türkmen tarafından bülten gazetelerde yayınlanmıştır. Milli Türkmen basını, milletimizin beklentilerini, haklarını arzularını yerine getirmekle 26- 06- 1994 tarihinde Türkmen milletinin, Türkmeneli siyasi gazetesini ilk özgürlük sesi olarak ve Türkmen milletine hizmet etmek için yayınlanmıştır ve milli sorumluğuna üstlenmiştir. Bugün bir bölüm hainlerin yüzünden Türkmeneli gazetesi Kerkük Türkmen şehrinde milliyetçi aydın insanlarımız tarafından haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Ayrıca İstanbul değerli ağabeyimiz büyük Türkçü kardeşimiz Dr: Nefi Demirci tarafından 1972 yılında Kerkük Bülteninden 7 sayı yayınlanmıştır. Ayrıca Dr Nefi Demirci öncülüğünde Kerkük dergisi birkaç sayısını olsa da yayınını sürdürmüştür. 11- Şubat tarihi Türkmen milletinin en önemli ölümsüz günlerinden sayılarak, bu tarihte Irak'ta 1918 yılında ilk Türk gazetesi (Havadis) Kerkük Türkmen şehrinde basılmıştır. 11 Şubat Türkmen milletimizi aydın yazarlarımız, şairlerimiz kutlamaktadır, 11-Şubat her türlü Bilgi, Kültür, Sanat, Edebiyatsever milletimizin tarihinde bir dönüm noktası sayılmaktadır.
Onurlu, töreli, atılganlıkla büyük bir mücadelesini yürütmekte olan Türkmen basın, dergi, gazetelerimiz, milletimiz için daha iyi gelecek elde etmesi için kapsamlı, Türkçü milli kalkınmada en büyük rol oynamaktadır, ve Türkmen basınımız, haklı şehit kanlarıyla alınan, milli davamıza aktif rol göstermektedir.  

Milletimizin mücadelesiyle, kaynaşan ölüm, korku bilmeyen, atılgan gençlerimiz, öğrencilerimiz, büyük yazarlarımız, aydın insanlarımız, milli içli duygularıyla, davalarıyla kaynaşarak, meşru milli haklarını almak için, mücadele sürdürmekle, büyük katkıda bulunarak hala da bulunmaktadırlar.  Buna karşı basınımız, doğru gerçeğimiz, büyük Türk tarihimiz, uygarlığımız ve çok zengin olan eski kalıntı, gelenek göreneklerimizi yansıtmaktadır.

Türkmen basınımız doğuşundan bu yana özgür yolunu çizmiştir ve başarmaktadır. Türkmen gazete, dergilerin, kitapların yayınlanmasıyla, mücadele yolumuz daha da değişik aşamalardan geçmektedir.
Onurlu kutsal Türkmen basını, bu gün milletin desteği ile, kalite tiraj açısından büyük gelişme kaydederek, Türkmen milletinin davasını tüm dünya kamuoyuna duydurmaktadır, ve bu alanda yiğit çalışanlar, onurlu rolleriyle, büyük çabalarıyla, milliyetçi, Türkçü kadrolarımızı, hatırlamalı öncü gazetecilerimizi unutmamalıyız..

Özgürlüğüne kavuşan Türkmen basın yayını  özel olarak,   özen göstermektedir. Ve Türkmen basınımızın görevini doğrucu anlayışından kaynaklanmaktadır. Türkmen milletimiz kuruluşları arasında, bir bağ noktası olmakla ve istenilen düzeye ulaşa bilmek için, geceli gündüzlü çalışan milletimiz, şanlı tarihimize yardımcı olarak, aydın Türkmen insanlarımızın seslerini duyurmuşlardır.

Mert ve onurlu şehitlerimizin bırakmış oldukları izleri takip ederek can, gönülden şehit düşene kadar, milli mücadelemizden, uzak durmadan çalışacağız...

Mücadelesini sürdürmekte olan aydın Türkçü insanlarız kitap, gazete, dergi, Radyo, Televizyon, basın yayın alanından başka ayrıca bilgisayar, internet alanında da büyük katkıları bulunmaktadır.
Milli Türkçülük Kerkük Türkmeneli davası yolunda 24 saat dünyanın her bir yerinde milletimize İnternet bilgi sayar yoluyla çapalarını göstermekle büyük milletimizi üstün başarılı katkılarıyla tüm dünya milletlerine büyük Türk dünyasına tanıtmaktadırlar. İnternet alanda uzun süreden yayın yapmakta olan Irak Türklerinin sitelerine gelince bunlardır:

1- www.tmhareket.net
www. Kerkuk.net
2- www.turkmeneli.org
3- www.turkmenelitv.com
4-www.bizturkmeniz.com

5-www.kerkukfeneri.com
6- www.iraqiturkman.org.tr
7- www.kerkukturkuleri.arsivi.com
8- http://members.lycos.nl/Kerkuk
9- www.kerkuk.dk
10- hem.spray.se/kervanci-oglu/index1.htm
11-www.kerkukname.com
12-guzelkerkuk.com/G_kerkuk
13-www.turkmenforum.com/forum/
14-www.irak-turkmen.com
15-www.alturkmani.com
16-www.araahurra.com
17-www.fuzuliuniversity.com
18- www.erbilvakfi.org/
19-www.geocities.com/iraqiturkmen
20-www.kirkuk.us
21-www.turkmen.nl
22-www.2000fm.com/turkmen
23-www.kerkuk.se
24-www.turkmentimes.net
25-www.iraqiyoon.com
26-www.irakturkleri.com
27-www.turkmensesi.com
28-www.yanarkent.com
29-www.iuiturkmen.org
30-www.shababkirkuk.jeeran.com
31-www.cankerkuk.diyari.com
32-www.kerkuk.radyosu.com
33-www.freewebs.com/kerkuk_takimi
34-www.angelfire.com/tn/sertturkmen
35-www.kardaslik.org
36-www.nihad.diyari.com
37-www.karanaz.diyari.com
38-www.karanaz.sayfasi.com
39-www.nejdetkocak.4t.com
40-www.irakturkleri.org
41-kutucuk.sitemynet.com
42-www.kerkuk.dk/TUR
43-www.ulkucu.jeeran.com
44-www.turkmen.senligi.com
45-www.asilkan.org/sabit/yazar3/koprulu4.htm
46-kerkuk.otukenim.net
47- www.yalniz- kurt.com/modules.php?name=News&new_topic=37
48-kerkukluulus.com.tr.tc
49-www.angelfire.com/tn/halk
50-www.angelfire.com/al/kirkuk
51- hem.spray.se/kervanci-oglu/index1.htm
52-www.kerkukmedya.com
53--www.tuzkhurmato.com
54-www.tanis-turkmen.nl
55-www.daquq.com
56-www.alkal3a.com
57-www.turkmanmedia.com/tr
58-www.kerkukgazetesi.com
59-www.turkmanmedia.com/tr
60-www.itkad.com
61-www.avrasyagundemi.com/
62-www.turkmeneliihd.com
63-www.turkmensani.net
64-erbilgazetesi.com/
65-www.irakturkleri.org/haberoku.php?haber=112
66-http://www.irakturkleridernegi.org.tr/
67-http://www.sehitadilserif.com/
68-http://www.nizamettin.net/
69-  http://www.2000fm.com/turkmen/index.htm
70-http://www.indvandrerradio.dk/Turkmanisk/Turkmanisk.htm
71-http://www.haba2001.com/
72-http://www.turkmennetwork.com/ky/
73-http://www.sehitadilserif.com/
74-http://www.afkarhura.com/
75-http://www.turkmenelim.com/turkmenelim/index.php
76-http://www.turkmenelim.com/turkmenelim/index.php
77-http://www.turkmenvoice.com/
78-http://www.itkad.com/
79-
http://www.kerkukhaberajansi.com/kha/
80-
http://www.kerkukmedya.com/index.php?lang=tr
81-
http://www.kerkukvakfi.com/
82-
http://www.turkmeninstitute.org/
83-
http://www.turkmen.nl/
84-
http://www.daquq.com/
85-
http://www.turkmennetwork.com/
86-
http://www.turkmensesi.com/
87-
http://www.alturkmani.com/new/
88-
http://www.alturkmani.com/new/

89-http://tr.turkmenhak.com/
90-
http://www.turkmeneligazetesi.net/
91-http://www.turkmeneliihd.com/
92-
http://www.iraqiturkman.org.tr/
93-
http://www.turkmeneliparty.com/
94-
www.turkmeneliyurdumuz.com/
Bu site, gazete, dergilerimizin bir bölümü kapatılmıştır günümüzde yayın yapmamaktadır.
Günümüze kadar Irak Türklerin Kültürü ve Sanat eserleri
Dünya Türklerinin ve Türk kökenli topluluklar, yaşadıkları topraklarda, bölgelerde katliam, soykırım, işkence, gözyaşı, çile, acılarla rağmen, Türk milletimiz uygarlığını, kültürünü, milli davasına sahip çıkarak, yüzlerce aydın, kültürlü insanlarını, büyük dava adamlarını yetirmiştir.

Saddam rejiminin düşmesine karşı düşmanların baskısı dehada güçlü bir şekilde artmaktadır, Saddam rejiminin yerini, tam olarak Peşergeler her türlü
baskıları, işkence, Kürtleştirme planı tam olarak, Araplaştırma planından hiçbir farkı görünmektedir, sürekli olarak büyük milletimize karşı, bu acı üzücü durum sürmektedir.
Her türlü patlama, suikastlarda yüzlerce Türkleri şehit vermekteyiz.

Türk olanlar, dünyanın her yerinde, Türkçülük uğrunda bedel olarak, canlarını, kanlarını ödemektedirler, dünya Türklerinin yanında, Irak Türkleri, baskı zulümler, uzaklaştırmada, soykırımla, acıyı paylaşmaktadırlar. Düşmanlar kültürümüzü, tarihimizi, dilimizi tüm yönleri ile yok etmeye büyük planlarla çalışmaktadırlar.

Irak Türkleri yüce, Türk tarihleri ile, büyük altı devletler kurmalarına rağmen, 8 soykırım, katliamlara maruz kalmışlardır, bu acı olayların içinde, kendi Sanat, Edebiyat, Folklor, Resim, Hattatlığa, El sanatlarına, Çileli, Şarkı, Türkülerine, önem vermekle, Irak Türkleri her türlü Kitap, Dergi Gazete, Bülten, Sergiler düzenlemede büyük varlıklarını göstererek, kendilerini şehitlerinin kanıyla, ulu tarihlerine yansıtarak, kahraman gençleri ile katkıda bulunarak, barlı, verimli ürünleri büyüterek, yetirmişlerdir.
Türk dili, Türk Eğitimi, bugün Türkmeneli Edebiyatı içerinde, Şiir, Öykü, Çocuk şiirleri, Masalları, Düz yazılar, Hoyratlar, Maniler, Türküler, büyük yazarlarımız tarafından kelama alınarak, gün ışığına çıkmıştır ve yayınlanmakta olan milli duyguları kapsayan, Türkçe gazetelerimiz, dergilerimizi süslemektedir.

Her bir alanda Irak Türkleri, birleşerek, bugün bir bütün olarak Türk dillerine, tarihlerine, Edebiyat, Sanatlarına, özveri olarak yeni yapıtlar, dergileri, gazeteler, faaliyetleri dünyanın her bir yerinde tanınmaktadırlar.
Bu milli mücadele, Türkçülük yolunda, zaman, zamana soykırımlara, katliamlara uğrayarak, milli dava yolunda yüzlerce şehitler vererek, milli mücadelelerini sürdürmekle, hiçbir zaman Edebiyatından, kültüründen, geçmişlerinden, davalarından taviz vermeyerek büyük çapalarını göstermektedirler.

Bugün çok zengin, varlı olan Türkmen kültürü, kuruluşları, Irak'ın her bir yerinde olmak üzere, dünyanın her yerinde milli kültür ile ilgili kuruluşları, Kerkük, Musul, Erbil, Kifri, Telafer, Bağdat'ta Türkmeneli, radyo, Televizyonu, dünyaya yayın yapan Türkmeneli televizyonu, sık  sık yayınlanan gazeteler, dergiler, kitaplarımızı, Irak rejimleri, ve Irak'ı bugün hüküm eden rejimler, bizleri susturmadan, dağlarda, göklerde, mas mavi,al bayrağımız var oluşuyla, sonsuza dek, tüm Türkmeneli üstünde dalgalanacaktır, canlanmaktadır.

Artık hiçbir zaman bizler büyük Türk milleti olarak susmayacağız..
Dört milyona yakın olan Irak Türkleri arasında, yüzlerce şairler ulaşmıştır, bunlardan Fuzuli, Nesimi, Faiz, Kabil, Osman Mazlum, Mehmet Sadık, Hicri Dede, Hıdır Lütfi, Mehmet İzzet Hattat, Mustafa Gök Kaya, Nasıh Bezirgân, Mehmet Sadık, Hicri Dede, Nesrin Erbil, Hasan Görem, Felek oğlu, Rıza Çolak
Sadun KÖPRÜLÜ, Faruk Faik, Ümit Osman, Kemal Beyatlı,
ve başkaları.

Yazarlar ise Mehmet Hurşit Dakuk'lu, Ata Terzi başı, Muhsin Şakır Köprülü, Hani Sahip, Kahtan Hürmüzlü, Nusrat Mardan, Erşat Hürmüzlü, Dr Nefi Demirci, Habib Hürmüzlü, Necat Kevser, Aydın Kerkük, Mehmet Mardan, Suphi Saatçi, başkaları. Folklorcu Mehmet Hurşit Dakuk'lu, Mevlit Taha Kayacı, Şakır Sabır Ziraatçı, Ali Maruf, İbrahim Dakuk'lu, be başkaları. Resim alanında Mehmet Mehdi Tuzlu, Halit Mehmet Ramazan, Celal Fahri, Yaşar Suphi, Aydın Şakır Iraklı, Nurettin İzzet, Celal Pulat. ve başkaları.
Hattatlıkta ise Mehmet İzzet Hattat, İhsan Malik Hattat, Necat Hattat, İzzettin Tuzlu, Haşim Hattat, Abdullah Kaymaz, Mehmet Kasap ve başkaları.
Ses sanatkârları Reşit Güle Rıza, Mehmet Gül boy, İzzettin Nimet, Şükür Han zat, Ekrem Tuzlu, Fahrettin Ergeç, Abdulrahman Kızılay, Abdul Vahit Küzeci, Cemil Kapkapçı, Rıza Abu, İbrahim Kızrabatlı, Necdet Kifirli, Satıh Köprülü, Sınan Köprülü, Haba, Hasan Naccar, Kerkük Kızı, Yılmaz Erol, Fathullah Altın ses ve başkaları.

Aktörler piyes yazarlarımızdan İsmet Hürmüzlü, Şehit Hüseyin Demirci, Salah Nevres, Enver Ramazan,Zeynel Abdın Köprülü, Ahmet Ortakçı, Aydın Kasap, Cemal Kerküklü, Hüseyin Ali Galip ve başkaları.

Bu faaliyetler, çalışmalar uzun yıllardan, tüm baskı, engellere rağmen yayınlanmakla, düşmanlara kültürlü, aydın bir millet olduğumuz göstermektedir.

Irak Türkleri, düşmanlara şiirleriyle, yazıları türkü, şarkılarıyla, aydın insanları ile mücadelesini sürdürerek, ter temiz, hoşgörü, şerefli, töreli bir millet olduklarını yansıtmaktadırlar.

Irak'ta eskiden, cumhuriyetten önce, çok sayıda gazeteler, dergiler yayınlanmıştır ve Saddam döneminden sonra tüm engel baskılara karşı çok sayıda gazetelerimiz, dergilerimiz, İnternet sitelerimiz, dünyanın her bir yerinde mücadelesinİ, milli Türkçülük duygusuyla sürdürmektedir.

Baskılar, Saddam döneminde olduğu gibi Kürt, ve Arap
Rejimleri tarafından, birçok gazete, dergilerin yayınlanmasının durdurulmasına karşın, yine aydın, Türkçü mücadeleci, atalarımız, erlerimiz davasına sarılarak, gizli şekilde de olsa bültenler, Irak'ın dışarısında gazete, dergiler yayınlamışlardır.

Önceden Bağdat'ta birçok dergi, gazete yayınlandı, ayrıca Musul, Erbil, Kerkük, Basra, Süleyman iyede birçok Türkçe gazete, Kitaplar, dergiler yayınlanmıştır.
1961 yılında Bağdat'ta Kardeşlik dergisi, Türkmen Kardeşlik ocağı tarafından yayınlanarak 1970 yılında haftalık Yurt gazetesi, Birlik sesi dergisi yaylanmıştır, sonradan Türkmen yazarlarına dönmüştür.
1970 yılından bu yana Bağdat'ta Türkmen Müdürlüğü tarafından edebiyat alanında birçok kitaplar yayınlayarak, 1990 yılından Erbil Türkmen şehrinde yüzlerce kitaplar Irak Türkmen Cephesi yoluyla yayınlanmıştır. Aşağıda Irak'ın muhtelif yerlerinde yayınlanan dergi ve gazetelerin adları, tarih ve yer belirtilerek yazılarımıza eklenmiştir:
Türkmenelinde yayınlanan gazeteler

1-Kerkük Gazetesi, 1959- Kerkük (uzun süre Kerkük'te yayınlanmış, daha sonra başka şehirlerde bu adla yayınına devam edilmiştir.)
2- Beşir Gazetesi, 1958 Kerkük
3-Havadis Gazetesi, Kerkük yayınlanmıştır.
4-Gâvur Bağı Gazetesi Kerkük şehrinde 1959 yayınlanmıştır.
5-Türkmeneli Gazetesi –Erbil yayınlanarak günümüzde 2005 yılından sonra Kerkük Türkmen şehrinde yayınlanmaktadır.
6-Türkmeneli Spor Gazetesi – Erbil yayınlanmıştır.
7-Türkmen Gazetesi – Türkmeneli partisi yayınları
9-Bağımsız Gazetesi, Türkmen bağımsızlar harekâtının gazetesi
10-Doğuş Gazetesi Milli Türkmen partisinin gazetesi,
11-Kardeşlik Gazetesi Erbil Kardeşlik ocağının gazetesi.
12-Yurt Gazetesi 1970 Bağdat'ta yayınlanan gazete.
13-Musul Gazetesi – Ankara
14-Fuzuli Gazetesi – Ankara
15- Kerkük Bülteni Gazetesi 1972 İstanbul 7 sayı yayınlanmıştır.
16-Biz Kadınlar bülten gazetesi, Erbil
17-Sanat Dünyası Bülteni gazetesi, Erbil
18-Altunköprü Gazetesi- Altunköprü ilçesinde 2003 yayınlanmıştır.
19-Aksu Gazetesi Tuzhurmatu ilçesinde –2003 yayınlanmıştır.
20-Beşir Gazetesi- 2003 Bağdat şehrinde yayınlanmıştır.
21-Telafer Gazetesi – Telafer ilçesinde –2004 yayınlanmıştır.
22-Sade Telafer Gazetesi – Bağdat – 2004 yayınlanmıştır.
23-Türkmen sesi Gazetesi 2000 Almanya yayınlanmıştır.
24-Tercüman Gazetesi – 2005 Türkmen Adalet partisi yayınları
25-El Delil Gazetesi Türkmen İslam birlik partisi yayınları 1990
26-Vefa Gazetesi Türkmen Vefa harekâtı yayınları 2000
27-Kurtuluş Gazetesi 2005 Kerkük Mahpusla Tutuklular gazetesi
28- Sadık Gazetesi Kerkük 2005
29-Baba gür, gür gazetesi İslam hareketi gazetesi
30-Esin Gazetesi- Erbil 1996 yayınlanmıştır.
31- Taraki Gazetesi – Kerkük – 1959
32- Seda Kerkük Sporu 1968 Kerkük
İsmail Sert Türkmen tarafından yayınlanmıştır.
33- Kale gazetesi – 2006 Kerkük şehrinde yayınlanmaktadır.
34- Filke gazetesi – 2005 Kerkük'te yayınlanan gazete.
35- Işık Türkmen Edebiyatçıları tarafından 2006 Kerkük'te
36- Şura gazetesi 1947 yayınlanan gazete
yayınlanmıştır.
37- Kerkük gazetesi Kerkük şehrinde 1952 yılında yayınlanmıştır
38- Yeni Kültür dergisi 1954 yılı yayınlanmıştır.
39- Ayrıca Musul şehrinde Sarsar, Çenebaz, Bağdat'ta Nehrin arası,Zühür, Yeni Feyiz Tehzip, İkaz Basra'da yayınlanmamıştır
43- Necme gazetesi 1918 tarihinde Kerkük'te yayınlanmıştır.
44- Teceddüt gazetesi 1920 yılında yayınlanmıştır.
45-İleri gazetesi 1935 tarihinde Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
46- Birlik gazetesi Arapça Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
47- Sada Şimal– Kuzey sadesi 1951 tarihinde Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
48- Kerkük Sesi Bartın Türkiye
2009 yayınlanmıştır.

Irak Türklerinin yayınlanan Dergileri:
1-Kardeşlik Dergisi – Bağdat Türkmen ocağı yayınlarından 1961
2-Kerkük Dergisi Türkmen dernekleri Ankara, İstanbul'da yayınlanarak şimdi yeni sayılarına Ankara'da devam etmektedir
3-Gök bürü Dergisi Erbil 2000
4-Yeni Kuşak Dergisi 1996 Erbil Türkmen şehrinde yayınlanmaktadır.
5-Birlik Yolu -dergisi Erbil
6-Doğru Düşünce Dergisi 1997 Erbil şehri
7-Çiçek Çocuk dergisi – 2004 Erbil
8-Türkmen Şanı Dergisi – Irak – Finlandiya 2002
9-Global Strateji dergisi Ankara 2005-
Şimdiise Orta doğu olmuştur
10-Notlar Dergisi Ankara 1998
11-Irak Türkmenleri 2003 Türkiye Irak Türkmen Cephesi Temsilciliği Ankara.
12-Türkmeneli Gençlik Ankara 2002
13-Atabek dergisi – 2005 Erbil
14-Altunköprü -Dergisi – 2002 İstanbul
15-Türkmen Bohçası Dergisi 2002 İstanbul
16-Kardeşlik Dergisi 1998 İstanbul
17-Kerkük Dergisi – Kerkük 2004
18-İsta Türkmen – 2006 Mısır
19- Sümer Dergisi 2006 Kerkük'te yayınlanmaktadır.
20- Işık dergisi Türkmen Edebiyatçıları tarafından 2006 Kerkük'te
Yayınlanan dergi.
21- Fener dergisi Kerkük öğretmenleri tarafından yayınlanmaktadır
22- Maarif dergisi 1913 tarihinde Kerkük şehrinde yayınlanmıştır.
23-- Sabah dergisi Basra'da yayınlanmıştır.
24-- Kevkeb Maarif dergisi 1915 tarihinde Kerkük'te yayınlanmıştır
25- Şafak dergisi 1958 Kerkük'te yayınlanmıştır
Yayınlanmıştır,Irak Türkmen Cephesi 2010 Ankara Cephe Temsilciliği tarafından yaınlanmıştır.
Türkmeneli dergisi 2011 tarihinde Kerkük'te yayınlanmaktadır.
26- Atabey dergisi Erbil Türkmen şehrinde yayınlanmaktadır.
27-Hedefe Doğru, Kerkük şehrinde yayınlanmaktadır.
28- Dönüş dergisi Konya Türkiye 2009
29-Ortadoğu Analiz 2009Ankara'da yayınlanmaktadır.
Ayrıca birçok siteler, bültenler şahsi olarak yayınlanmaktadır.

Bizler Irak Türkleri olarak bu temiz arı dilimizda gazetelerimiz, kitap, dergilerimiz, sitelerimiz daha fazlasıyla dünyanın her yerinde bütün dünya dilleriyle tarihimizi, gelenek, görenek, kültürümüzü, edebiyatımızı, politikamızı, faaliyet, çalışmalarımızı her kese, her insanlara aktarmalıyız, ulaştırmalıyız bizler şarkı, türkü, makam, hoyratlarımızla, şairlerimizle büyük insanlarımızla tanınan bir Türk milletiyiz tarihimizi, yiğitliğimizi insanlar okumalıdır,  öğrenmelidir, bir olalım, diri olalım  
Her alanda çalışarak görünmeliyiz varlığımıza sahip çıkmalıyız milletimizin sevgisiyle yaşayarak şehitlerimizin, atalarımızın izinde kanla, canla yürümeliyiz.

Marmara Denizi'nde deprem | 4.4 ile sarsıldı

AKOM’dan tehlikeli sıcaklık uyarısı

Adil Maviş'e yönelik sahte psikolog iddası mahkemeden döndü

Son çeyrek asırda en düşük yağmurlu mevsim geçirdik

İmamoğlu, Muharrem Lokması'na ortak oldu

Türkiye SMA Vakfı, SMA Hastalarının Taleplerini Meclis’e Taşıdı

1.7 milyon emekli zamlı maaşı temmuzda alamayacak

AKOM’dan İstanbul için sıcak hava uyarısı

Milyonlarca genç KPSS'de ter dökerken, AKP'lilere jet hızıyla atama

Eti Krom Elazığ madenciliğin patronu işçilerini tehdit etti

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

YAZARLAR